Sklende 1

AIZBĪDNIS „Univent“

Automātiskais loga aizvēršanas/ atvē-ršanas aizbīdnis „Univent“ izgatavots no alumīnija. Tam ir divas papildus atsperes, kas atvieglo loga aizvēršanu, sevišķi tas ir aktuāli ja pūš spēcīgs vējš. Atvēršanu var regulēt leņķī no 16 līdz 25 grādiem, logu atver līdz 48 cm, paceļ svaru līdz 15 kg, tam ir „click“ fiksators, kas atļauj aizbīdni ātri izmontēt.

univent

AIZBĪDNIS „Ventomax“

Automātiskais loga aizvēršanas/ atvēršanas aizbīdnis „Ventomax“. Atvēršanu var regulēt leņķī no 16 līdz 25 grādiem, logu atver līdz 45 cm, paceļ svaru līdz 15 kg.

Sklende 1

Logs

Papildus logs – vēl labāka siltumnīcas vēdināšana.
Papildus logu var ievietot gan siltum-nīcas jumtā, gan jebkurā sānu sienā.

 langas1

Vēdināšana

Galvenais siltumnīcas uzdevums – radīt augiem labvēlīgāko temperatūru un gaisa mitrumu.